Disclaimer

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

Deze website kan worden bezocht zonder persoonsgegevens achter te laten. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld te kunnen corresponderen, een vraag te verwerken of een aanmelding te kunnen verwezenlijken.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, indien bijvoorbeeld wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment uw gegevens uit ons bestand laten verwijderen.

 

Overige juridische informatie

 

Quiltshop-online betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Quiltshop-online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Quiltshop-online of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Quiltshop-online. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Quiltshop-online.

 

www.quiltshop-online.com
info@quiltshop-online.nl